Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till utrikesutskottets sammanträde 2022/23:30

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 08:00
Plats: RÖ2-08 (dp.1) , RÖ5-30 (dp. 2-10)

Föredragningslista

 1. Iran
  Överläggning
  -Utrikesminister Tobias Billström, Utrikesdepartementet
 2. (kl. 09:30) Sveriges medlemskap i Nato (UU16)
  Justering
 3. (kl. 09:45) Folkmordskonventionen
  Information
  -Rättschef Elinor Hammarskjöld, Utrikesdepartementet
 4. (kl. 10:00) Folkmordskonventionen och Ukraina 1932-1933
  Information
  -Professor Mark Klamberg, Stockholms universitet
  -Överdirektör Petra Mårselius, Forum för levande historia
  -Forskningssamordnare Oscar Österberg, Forum för levande historia
  -Docent Per Anders Rudling, Lunds universitet
 5. Internationella relationer m.m. (UU7)
  Fortsatt beredning
 6. Internationellt utvecklingsbistånd (UU6)
  Fortsatt beredning
 7. Ukraina (UU14)
  Fortsatt beredning
 8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 (UU10)
  Beslut om inhämtande av yttranden från andra utskott och EUN i betänkande 2022/23:UU10
 9. Övriga frågor
 10. Nästa sammanträde
  Tisdag 21 mars 2023​