Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till utrikesutskottets sammanträde 2022/23:32

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 09:30
Plats: RÖ5-30

Föredragningslista

 1. Ukraina (UU14)
  Fortsatt beredning
 2. Mänskliga rättigheter (UU15)
  Fortsatt beredning
 3. Internationella relationer m.m. (UU7)
  Fortsatt beredning
 4. Makroekonomiskt stöd till Republiken Nordmakedonien
  Subsidiaritetsprövning
  Ev. beslut och justering
 5. Aktuella EU-frågor
 6. (kl. 11:00) Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
  Information
  -Åklagare Karolina Wieslander och Henrik Attorps, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Åklagarmyndigheten
 7. Justering av protokoll
 8. Inkomna handlingar
 9. Kanslimeddelanden
 10. Övriga frågor
 11. Nästa sammanträde
  Tisdag 28 mars 2023​