Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 1 december 2022

Kallelse till utbildningsutskottets sammanträde 2022/23:12

Datum och tid: Torsdag 2022-12-01 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Inkomna EU-dokument
 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
  Beredning
  Prop. 2022/23:1 utgiftsområde 16 och motioner
 5. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
  Beredning
  Prop. 2022/23:1 utgiftsområde 15 och motioner
 6. Kanslimeddelanden
 7. Övriga frågor
 8. Nästa sammanträde