Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 mars 2023

Kallelse till utbildningsutskottets sammanträde 2022/23:28

Datum och tid: Torsdag 2023-03-16 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Inkomna EU-dokument m.m.
 4. Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser (UbU12)
  Justering
  Skr. 2022/23:44 och motioner
 5. Anmälan till kammardebatt om Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser (UbU12), onsdagen den 22 mars 2023
 6. Övergripande skolfrågor (UbU5)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 7. Lärare och elever (UbU7)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 8. Gymnasieskolan (UbU8)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 9. Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 4-5 april 2023 i Paris
  Ev. beslut
 10. Kanslimeddelanden
 11. Övriga frågor
 12. Nästa sammanträde