Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2023

Reviderad kallelse till utbildningsutskottets sammanträde 2022/23:29

Datum och tid: Tisdag 2023-03-21 kl. 11:00
Plats: RÖ4-30

Föredragningslista

 1. ​EU-överläggning om rådslutssatser om öppen vetenskap och vetenskaplig publicering
  Statssekreterare Maria Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet
 2. EU-överläggning om rådslutssatser om rättvis och hållbar användning av rymden
  Statssekreterare Maria Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet
 3. Information från Utbildningsdepartementet med anledning av  Skolinspektionens årsrapport 2022
  Statsrådet Lotta Edholm med medarbetare från Utbildningsdepartementet ​
 4. Justering av protokoll
 5. Anmälningar
 6. Inkomna EU-dokument m.m.
 7. Högskolan (UbU10)
  Beredning
  Motioner
 8. Grundläggande om utbildning (UbU6)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 9. Kanslimeddelanden
 10. Övriga frågor
 11. Nästa sammanträde