Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 23 mars 2023

Kallelse till utbildningsutskottets sammanträde 2022/23:30

Datum och tid: Torsdag 2023-03-23 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Inkomna EU-dokument m.m.
 4. Gymnasieskolan (UbU8)
  Justering
  Motioner
 5. Anmälan till kammardebatt om Gymnasieskolan (UbU8), torsdagen den 20 april 2023
 6. Kanslimeddelanden
 7. Övriga frågor
 8. Nästa sammanträde