Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 28 mars 2023

Kallelse till utbildningsutskottets sammanträde 2022/23:31

Datum och tid: Tisdag 2023-03-28 kl. 11:00
Plats: RÖ4-30

Föredragningslista

 1. ​EU-överläggning om rådsslutsatser om det europeiska utbildningsområdet
  Statssekreterare Erik Scheller med medarbetare från Utbildningsdepartementet 
 2. ​EU-överläggning om rådsslutsatser om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 
  Statssekreterare Erik Scheller med medarbetare från Utbildningsdepartementet
 3. Justering av protokoll
 4. Anmälningar
 5. Inkomna EU-dokument m.m.
 6. Grundläggande om utbildning (UbU6)
  Fortsatt beredning
  Motioner
 7. Kanslimeddelanden
 8. Övriga frågor
 9. Nästa sammanträde