Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 1 december 2022

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2022/23:8

Datum och tid: Torsdag 2022-12-01 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Beredning av förslag till EU-förordningar
  Beredning
 4. Vissa förvaltningsärenden
  Beredning
 5. Elektroniskt kungörande i Svensk författningssamling
  Beredning
 6. Regeringens remissunderlag
  Beredning
 7. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
  Beredning
 8. Regeringsprotokollen
  Beredning