Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag

Motion 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det skyndsamt bör tillsättas en utredning om hur frågan om internmoms mellan föreningar i samma organisation

Inlämnad: 2023-02-01 Förslag: 1
Utskottsberedning: SkU

Motion 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:2322 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Regeringens syn på den europeiska nivån för reduktionspliktens miniminivå

Skriftlig fråga 2022/23:288 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2022/23:288 Regeringens syn på den europeiska nivån för reduktionspliktens miniminivå av Rickard Nordin C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L I den svenska debatten har reduktionsplikten, den obligatoriska inblandningen av förnybara drivmedel, hamnat i skottgluggen. Kombinerat med styrmedel för ökad biodrivmedelsproduktion

Inlämnad: 2023-01-30 Svarsdatum: 2023-02-08 Besvarare: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:288 av Rickard Nordin (C) (pdf, 91 kB)

med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Motion 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. C med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen effektivitet och konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att säkerställa en långsiktigt hållbar resursfördelningsmodell

Inlämnad: 2023-01-30 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2022/23:UbU12

Motion 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C) (pdf, 78 kB)