Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Lotsplikten på inre vattenvägar

Skriftlig fråga 2020/21:3287 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:3287 Lotsplikten på inre vattenvägar av Mikael Larsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 1 juni fick Sverige igång sin första godspendel i tidtabellsbunden trafik med trafik mellan Stockholm Norvik och Mälarhamnar. Trafiken kommer att bedrivas med ett fartyg som är EU-klassat för just inre

Inlämnad: 2021-06-21 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3287 av Mikael Larsson (C) (pdf, 109 kB)

med anledning av prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster

Motion 2020/21:4101 av Ola Johansson och Catarina Deremar (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:4101 av Ola Johansson och Catarina Deremar båda C med anledning av prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om tillägg i 12 kap. 55 jordabalken i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2021/22:CU2

Motion 2020/21:4101 av Ola Johansson och Catarina Deremar (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4101 av Ola Johansson och Catarina Deremar (båda C) (pdf, 81 kB)

Förutsättningar för skärgården att leva året om

Interpellation 2020/21:834 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2020/21:834 Förutsättningar för skärgården att leva året om av Kerstin Lundgren C till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. För många är skärgården ett besöksmål under årets soliga och fina dagar. För de flesta med båt, då de

Inlämnad: 2021-06-14 Svarsdatum: 2021-09-09 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:834 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 92 kB)