Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Förutsättningarna för de små livsmedelsproducenterna

Interpellation 2022/23:243 av Anders W Jonsson (C)

Interpellation 2022/23:243 Förutsättningarna för de små livsmedelsproducenterna av Anders W Jonsson C till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Livsmedelsverket har arbetat fram en ny tillsynsmodell som ska träda i kraft 2024. Den bygger på en klassifikation av enheterna utifrån risk för avvikelser, och avgifterna baseras

Inlämnad: 2023-03-06 Besvarare: Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Interpellation 2022/23:243 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 87 kB)

Bostäder och stambanor

Interpellation 2022/23:219 av Alireza Akhondi (C)

Interpellation 2022/23:219 Bostäder och stambanor av Alireza Akhondi C till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen har i allt väsentligt stoppat planeringen av och arbetet med utbyggnad av nya stambanor. Oaktat det uppenbara behovet av mer järnvägskapacitet är det ur ett samhällsbyggnadsperspektiv ett besked som chockat

Inlämnad: 2023-02-16 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Interpellation 2022/23:219 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 85 kB)

Regelverket för arbetskraftsinvandring

Interpellation 2022/23:209 av Jonny Cato (C)

Interpellation 2022/23:209 Regelverket för arbetskraftsinvandring av Jonny Cato C till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Arbetskraftsinvandring bidrar med 34 miljarder till svenskt bnp och 12 miljarder i skatteintäkter. Regeringen har inom ramen för Tidöavtalet aviserat förändringar av arbetskraftsinvandringen. Regeringen

Inlämnad: 2023-02-16 Svarsdatum: 2023-03-07 Besvarare: Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2022/23:209 av Jonny Cato (C) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelverket för arbetskraftsinvandring