Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Cementbristens effekt på bostadsbyggandet

Interpellation 2020/21:855 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2020/21:855 Cementbristens effekt på bostadsbyggandet av Ola Johansson C till Statsrådet Märta Stenevi MP Bostadsbrist råder i 212 kommuner av de 288 som svarat på Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät. Av detta drar Boverket slutsatsen att det behöver byggas 600 000 lägenheter fram till 2029. För att

Inlämnad: 2021-08-05 Svarsdatum: 2021-09-02 Besvarare: Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Interpellation 2020/21:855 av Ola Johansson (C) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Cementbristens effekt på bostadsbyggandet

Förutsättningar för skärgården att leva året om

Interpellation 2020/21:834 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2020/21:834 Förutsättningar för skärgården att leva året om av Kerstin Lundgren C till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. För många är skärgården ett besöksmål under årets soliga och fina dagar. För de flesta med båt, då de

Inlämnad: 2021-06-14 Svarsdatum: 2021-09-09 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:834 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningar för skärgården att leva året om

Biogasbilars status som miljöbilar

Interpellation 2020/21:820 av Lars Thomsson (C)

Interpellation 2020/21:820 Biogasbilars status som miljöbilar av Lars Thomsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har remitterat förslaget Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandlingar av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Grunden till det är EU:s ändringsdirektiv 2019/1161.

Inlämnad: 2021-06-09 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:820 av Lars Thomsson (C) (pdf, 103 kB)