Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av skr. 2022/23:60 Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov

Motion 2022/23:2347 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2347 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C med anledning av skr. 2022/23:60 Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Inlämnad: 2023-03-08 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:UbU15

Motion 2022/23:2347 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2022/23:2347 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om processbehörighet för barn som fyllt tolv år, och detta

Inlämnad: 2023-03-08 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SoU26

Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

med anledning av skr. 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Motion 2022/23:2345 av Jonny Cato och Martina Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2022/23:2345 av Jonny Cato och Martina Johansson båda C med anledning av skr. 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen kontroller och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte ta bort möjligheten till spårbyte

Inlämnad: 2023-03-08 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:SfU13

Motion 2022/23:2345 av Jonny Cato och Martina Johansson (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2345 av Jonny Cato och Martina Johansson (båda C) (pdf, 73 kB)