Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m.

Motion 1972:1916 av herr Larsson i Luttra m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19161917 år 1972 Mot. 1972 1916-1917 Nr 1916 av herr Larsson i Luttra m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Rättshjälp genom offentligt biträde I Kungl. Maj:ts proposition

1972-12-04

Motion 1972:1916 av herr Larsson i Luttra m. fl. (pdf, 97 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen (1960:391), m. m.

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1912 12 Nr 1912 av herr Åsling m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391m. m. Sverige har i avtalet med EEC preliminärt reserverat sig för möjligheten att tillämpa

1972-11-28

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl. (pdf, 69 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1908 5 Nr 1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. EEC kan enligt art. 84 i Rom-traktaten etablera en gemensam sjöfartspolitik.

1972-11-28

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel (pdf, 50 kB)