Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

Motion 1973:2186 av herr Fågelsbo

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2186 3 Nr 2186 av herr Fågelsbo i anledning av Kungl. Maj ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar. Det förslag till skärpningar i aktievinstbeskattningen

1973-12-03

Motion 1973:2186 av herr Fågelsbo (pdf, 42 kB)

i anledning av skrivelse 1973:19 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m.

Motion 1973:2183 av herr Sjöholm m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2183 14 Nr 2183 av herr Sjöholm m. fl. i anledning av skrivelse 1973:19 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m. Det fortsatta utredningsarbetet bör enligt vår mening inriktas på alternativet att

1973-11-27

Motion 1973:2183 av herr Sjöholm m. fl. (pdf, 29 kB)

i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74.

Motion 1973:2178 av fru Hambraeus m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 21782183 år 1973 Mot. 1973 2178-2183 Nr 2178 av fru Hambraeus m. fl. i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74. I Kungl. Majrts proposition 1973:170 angående anslag

1973-11-27

Motion 1973:2178 av fru Hambraeus m. fl. (pdf, 92 kB)