Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

om riktlinjer för det framtida skogsbruket.

Motion 1974:1475 av herr Nilsson i Tvärålund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1475 7 Nr 1475 av herr Nilsson i Tvärålund om riktlinjer för det framtida skogsbruket. Skogen är en naturresurs som ständigt reproducerar sig och är av stor betydelse för vår försörjning. I ett läge när vikten av hushållning med ändliga naturresurser

1975-01-26

Motion 1974:1475 av herr Nilsson i Tvärålund (pdf, 57 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2008 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 2008-2011 år 1974 Mot. 1974 2008-2011 Nr 2008 av herr Fälldin m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Inledning Naturvården är en viktig

1974-11-28

Motion 1974:2008 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 136 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2006 11 Nr 2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 föreslås ändringar i

1974-11-28

Motion 1974:2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt (pdf, 37 kB)