Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

om friexemplar av riksdagstryck till kommunbibliotek m. fl.

Motion 1975/76:195 av herrar Börjesson i Falköping och Hallenius

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1975/76:195 av herrar Börjesson i Falköping och Hallenius om friexemplar av riksdagstryck till kommunbibliotek m. fl. Det torde från demokratins synpunkt vara nödvändigt att medborgarna är väl insatta och informerade i de olika samhällsfrågorna.

1976-12-12

Motion 1975/76:195 av herrar Börjesson i Falköping och Hallenius (pdf, 35 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m.

Motion 1975/76:2561 av herr Josefson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1975/76 2561-2563 Motion 1975/76:2561 av herr Josefson m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m. I motionen 1975/76:178 föreslås ändrade regler om avdrag vid inkomsttaxeringen för s. k. egenavgifter,

1976-05-21

Motion 1975/76:2561 av herr Josefson m. fl. (pdf, 49 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1975/76:2559 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1975/76:2559 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m. m. kompletteringsproposition I syfte att stimulera näringslivets investeringar

1976-05-14

Motion 1975/76:2559 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl. (pdf, 48 kB)