Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap

Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken Sedan lång tid är det ett angeläget önskemål att få till stånd konkurrensneutralitet

1977-06-01

Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl. (pdf, 49 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I propositionen 1976/77:150 föreslås bl. a. att gymnastik-

1977-05-18

Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl. (pdf, 44 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringspro position)

Motion 1976/77:1658 av herr Norrby m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1658 av herr Norrby m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringspro position I kompletteringspropositionen föreslås riksdagen bl. a. godkänna

1977-05-18

Motion 1976/77:1658 av herr Norrby m. fl. (pdf, 56 kB)