Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

i anledning av propositionen 1977/78:182 angående viss alkoholforskning, m. m.

Motion 1977/78:1983 av Rune Torwald

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1977/78:1983 av Rune Torwald i anledning av propositionen 1977/78:182 angående viss alkoholforskning, m. m. Vid den för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet gemensamma fysiska institutionen är en av tre professurer i fysik ledig sedan

1978-05-23

Motion 1977/78:1983 av Rune Torwald (pdf, 67 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m. m.

Motion 1977/78:1959 av Rune Torwald

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1977/78:1959 av Rune Torwald med anledning av propositionen 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m. m. I nuvarande 4 i taxeringslagen stadgas bl. a.1 fögderi skall finnas minst ett särskilt taxeringsdistrikt Av någon anledning

1978-05-02

Motion 1977/78:1959 av Rune Torwald (pdf, 74 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:178 med förslag till

Motion 1977/78:1957 av förste vice talmannen Torsten Bengtson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1977/78 1957-1960 Motion 1977/78:1957 av förste vice talmannen Torsten Bengtson m. fl. med anledning av propositionen 1977/78:178 med förslag till lagstiftning om marknadsföringen av alkoholdrycker och tobaksvaror De i propositionen 1977/78:178 framlagda

1978-05-02

Motion 1977/78:1957 av förste vice talmannen Torsten Bengtson m. fl. (pdf, 219 kB)