Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m. m. (prop. 1981/82:216)

Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl. Förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m. m. prop. 1981/82:216 I proposition 1981/82:216 om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn m. m. redovisar föredragande

1982-05-11

Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl. (pdf, 69 kB)

Rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m. m. (prop.

Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2539-2544 Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam Rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m. m. prop. 1981/82:214 Propositionen innehåller välbetänkta förslag till lagändringar i syfte att stävja missbruk av mervärdeskattesystemet

1982-05-07

Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam (pdf, 90 kB)

Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22)

Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl. Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott förs. 1981/82:22 I denna motion tar vi upp de förslag från riksdagens utskottskommitté

1982-05-03

Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl. (pdf, 63 kB)