Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret

Motion 1983/84:2760 Rune Torwald m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1983/84:2760 Rune Torwald m. fl. Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 prop. 1983/84:125 1 proposition 1983/84:125 föreslår regeringen att SMHI anvisas 15,7 milj. kr. för uppbyggnad av en pilotanläggning inom PROMIS-projektet

1985-04-04

Motion 1983/84:2760 Rune Torwald m. fl. (pdf, 100 kB)

Vissa folkbildningsfrågor

Motion 1983/84:1696 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1983/84 1696-1702 Motion 1983/84:1696 Kerstin Göthberg m. fl. Vissa folkbildningsfrågor Stödet till glesbygdscirklar Studiecirklar och kulturverksamhet i folkbildningen är fundamentala delar av kulturlivet i glesbygden. I många orter och bygder är

1985-01-25

Motion 1983/84:1696 Kerstin Göthberg m. fl. (pdf, 101 kB)

Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199)

Motion 1983/84:2979 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1983/84:2979 Kerstin Göthberg m. fl. Svenskundervisning för vuxna invandrare prop. 1983/84:199 I motion från vårt håll under den allmänna motionstiden har centerns grundläggande syn på invandrarpolitiska frågor redovisats mot. 1983/ 84:2531 av Karin

1984-06-06

Motion 1983/84:2979 Kerstin Göthberg m. fl. (pdf, 114 kB)