Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. c, m, fp, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 konstaterar regeringen att skolledarna har en nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken.

1986-05-22

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk) (pdf, 80 kB)

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. m, fp, c, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning samt statliga insatser i detta utbildningsprogram.

1986-05-22

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk) (pdf, 86 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I motion 1985/86:612 har vi framfört våra krav och synpunkter beträffande rubricerade proposition för kommande budgetår.

1986-05-20

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c) (pdf, 64 kB)