Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1988/89:152 om

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett


Utskottsberedning: -------1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c) (pdf, 184 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Motion 1988/89:Fi103 av Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil03 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslås en höjning av den allmänna löneavgiften under en begränsad tid med 2 procentenheter,


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi103 av Elving Andersson (c) (pdf, 115 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs att riksdagen


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c) (pdf, 56 kB)