Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Vissa filmfrågor

Motion 1989/90:Kr376 av Jan Hyttring m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr376 av Jan Hyttring m.fl. c Vissa filmfrågor De grundläggande kulturpolitiska målen måste naturligtvis gälla också för den svenska film- och biografpubliken. Centerns grundläggande utgångspunkter på området redovisas i motion


Utskottsberedning: ----1989/90:KrU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Kr376 av Jan Hyttring m.fl. (c) (pdf, 110 kB)

med anledning av prop. 1989/90:153

Motion 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:153 Värdepappersfonder Avregleringen av de finansiella marknaderna har fortgått under hela 80-talet. Den successiva internationella finansiella integrationen har bidragit


Utskottsberedning: --1989/90:NU44

Motion 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c) (pdf, 133 kB)

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Motion 1989/90:Ju49 av Birger Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju49 av Birger Andersson c med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Propositionen innehåller förslag till vissa smärre ändringar i kriminalvårdslagstiftningen. Ändringarna torde vara angelägna


Utskottsberedning: -1989/90:JuU37

Motion 1989/90:Ju49 av Birger Andersson (c) (pdf, 64 kB)