Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N21 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N21 av Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning I propositionen föreslår regeringen en ny ellag. Lagen ska träda ikraft den 1 januari 1996. Lagen kommer att, om den införs, innebära stora omställningar för producenter och distributörer av el. De nya reglerna


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn c med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning I proposition 1994/95:222 föreslås en omfattande avreglering av elmarknaden. Det är av stor vikt att dessa regler verkligen får en utformning som gör det möjligt för alla elkonsumentgrupper att delta i


Utskottsberedning: --1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo14 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo14 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Centerpartiet har i en kommittémotion under den allmänna motionstiden i januari 1995 föreslagit riktlinjer angående långsiktigt hållbar utveckling i samhällsplaneringen.


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation