Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och kvalificerade produkter i stället för med låga löner.


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T97 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T97 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I propositionen föreslås att SVEDAB AB ges ökade möjligheter att ta upp lån i Riksgäldskontoret och delta i finansieringen av Citytunneln samt att Banverket skall få rätt att ikläda


Utskottsberedning: --1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet i sin ursprungliga form saknade all trovärdighet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Paketet med sina motorvägsleder saknade folklig


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation