Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB) Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 156 kB)

Trygghetens hus som föregångare och gott exempel

Skriftlig fråga 2012/13:571 av Åsling, Per (C)

den 10 juni Fråga 2012/13:571 Trygghetens hus som föregångare och gott exempel av Per Åsling C till försvarsminister Karin Enström M Alarmeringstjänstutredningen har presenterat sin utredning, som nu är ute på remiss. Många frågor kring regionalisering och lokalisering av statliga myndigheter är aktuella just nu

Inlämnad: 2013-06-10 Besvarare: Karin Enström (M)

Designutbildningen i Pukeberg

Skriftlig fråga 2012/13:287 av Åkesson, Anders (C)

den 29 januari Fråga 2012/13:287 Designutbildningen i Pukeberg av Anders Åkesson C till utbildningsminister Jan Björklund FP År 2001 etablerade dåvarande Högskolan i Kalmar en designutbildning i Pukeberg efter ett beslut av regeringen. Efter samgåendet mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet är verksamheten

Inlämnad: 2013-01-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)