Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av regeringens skrivelse 2020/21:56 om internationella försvarssamarbeten

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av regeringens skrivelse 2020/21:56 om internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och

2021-01-15

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

med anledning av proposition 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av proposition 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget

2021-01-15

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 82 kB)

med anledning av Regeringens skrivelse 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av Regeringens skrivelse 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det

2021-01-15

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 84 kB)