Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom tre år från lagstiftningens införande utvärdera dess


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Förlängning av registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och unga

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2020/21:364 av Solveig Zander C Förlängning av registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängning av kontroll i belastningsregistret av personer som, i sitt yrke eller liknande, kommer i

2020-09-23

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Ett modernt statsskick

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C, S, L, MP, V Ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2020-09-23

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (pdf, 86 kB)