Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

En utredning om internmoms

Skriftlig fråga 2021/22:1590 av Hampus Hagman (KD)

Fråga 2021/22:1590 En utredning om internmoms av Hampus Hagman KD till Finansminister Mikael Damberg S Den 20 april fattade riksdagen beslut om betänkandet Mervärdesskatt I betänkandet finns ett tillkännagivande som lyder enligt följande: Regeringen bör snabbt utreda frågan om hur intern moms mellan föreningar i samma

Inlämnad: 2022-05-13 Svarsdatum: 2022-05-25 Besvarare: Finansminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1590 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 99 kB)

med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

Motion 2021/22:4737 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4737 av Magnus Jacobsson m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klampning av fordon ska kunna genomföras vid alla relevanta typer av lagöverträdelser och tillkännager


Utskottsberedning: 2021/22:TU20

Motion 2021/22:4737 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2021/22:4737 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Inrättandet av ett House of Sweden i Taipei

Skriftlig fråga 2021/22:1559 av Hampus Hagman (KD)

Fråga 2021/22:1559 Inrättandet av ett House of Sweden i Taipei av Hampus Hagman KD till Utrikesminister Ann Linde S I slutet av april beslutade en nästan enig riksdag att tillkännage för regeringen att Sveriges närvaro i Taiwan ska förstärkas genom inrättandet av ett House of Sweden i Taipei. Utrikesutskottet, som behandlat

Inlämnad: 2022-05-10 Svarsdatum: 2022-05-18 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1559 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 89 kB)