Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Landsbygdens möjligheter att bekämpa skogsbränder

Interpellation 2020/21:830 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:830 Landsbygdens möjligheter att bekämpa skogsbränder av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Mikael Damberg S Sommaren 2018 drabbades framför allt Gävleborgs län, Jämtlands län och Dalarnas län av stora och svårsläckta skogsbränder. Under sommaren utbröt minst ett femtiotal skogsbränder i Sverige

Inlämnad: 2021-06-11 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:830 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 101 kB)

Kraftvärmeproduktion och reservkapacitet i Uppsala

Interpellation 2020/21:829 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:829 Kraftvärmeproduktion och reservkapacitet i Uppsala av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Anders Ygeman S I höstas uppvaktade Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun regeringen med anledning av problematiken med effektbrist i Uppsala län och behovet av att säkerställa

Inlämnad: 2021-06-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:829 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB)

med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Motion 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2021/22:MJU4

Motion 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)