Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Avdrag för ränteavdrag

Interpellation 2021/22:558 av Camilla Brodin (KD)

Interpellation 2021/22:558 Avdrag för ränteavdrag av Camilla Brodin KD till Finansminister Mikael Damberg S Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 att en särskild utredare ska se över ett flertal frågor utifrån de nya skatteregler för företagssektorn som trädde i kraft 2019. Utredningens syfte är bland annat att analysera

Inlämnad: 2022-06-22 Besvarare: Finansminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2021/22:558 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 87 kB)

Resurser för infrastrukturunderhåll

Interpellation 2021/22:550 av Magnus Jacobsson (KD)

Interpellation 2021/22:550 Resurser för infrastrukturunderhåll av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I de beslut som nu tagits av regeringen avseende nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen fördelas 799 miljarder enligt följande: 165 miljarder kronor till vidmakthållande

Inlämnad: 2022-06-15 Svarsdatum: 2022-06-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2021/22:550 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser för infrastrukturunderhåll

Stärkt rätt till assistans

Interpellation 2021/22:454 av Pia Steensland (KD)

Interpellation 2021/22:454 Stärkt rätt till assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen presenterade regeringen propositionen Stärkt rätt till personlig assistans grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn Propositionen innehåller

Inlämnad: 2022-04-14 Svarsdatum: 2022-04-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2021/22:454 av Pia Steensland (KD) (pdf, 118 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stärkt rätt till assistans