Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

Motion 2021/22:4237 av Kristina Axén Olin m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4237 av Kristina Axén Olin m.fl. M, KD med anledning av skr. 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att FoU-verksamheten vid statliga myndigheter utvärderas


Utskottsberedning: 2021/22:UbU6

Motion 2021/22:4237 av Kristina Axén Olin m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2021/22:4237 av Kristina Axén Olin m.fl. (M, KD) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Motion 2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att helt avskaffa straffreduktionen för den över 18 år och tillkännager


Utskottsberedning: 2021/22:JuU5

Motion 2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

med anledning av skr. 2021/22:3 En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

Motion 2021/22:4223 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4223 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skr. 2021/22:3 En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med konkreta förslag på hur


Utskottsberedning: NU

Motion 2021/22:4223 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4223 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)