Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Estonias last under förlisningsnatten

Motion 2022/23:2049 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2049 av Mikael Oscarsson KD Estonias last under förlisningsnatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge uppdrag åt Haverikommissionen eller någon annan myndighet att göra en utredning om de militära transporterna på Estonia

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 6
Utskottsberedning: 2022/23:UU7

Motion 2022/23:2049 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:2049 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)

Skärpning av EU:s sanktioner mot regimen i Belarus

Motion 2022/23:2048 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2048 av Mikael Oscarsson KD Skärpning av EU:s sanktioner mot regimen i Belarus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör kräva att EU:s sanktioner mot regimen i Belarus skärps ytterligare och tillkännager detta för regeringen. Motivering

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:UU10

Motion 2022/23:2048 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 76 kB) Motion 2022/23:2048 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Evidensbaserad vård saknas för barn och unga vuxna som får diagnosen könsdysfori

Motion 2022/23:2047 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2047 av Mikael Oscarsson KD Evidensbaserad vård saknas för barn och unga vuxna som får diagnosen könsdysfori Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att, med tanke på den stora ökningen av ungdomar som fått diagnosen könsdysfori de senaste åren,

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2022/23:SoU13 2022/23:SoU15

Motion 2022/23:2047 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2047 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)