Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Förföljelse av kristna

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:70 av Robert Halef KD Förföljelse av kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för tillsättande av en FN-observatör med uppdrag att kartlägga hot och förföljelse mot kristna invånare samt med uppdrag att ta fram en

2019-09-19

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD) (pdf, 77 kB)

Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna

Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:69 av Hampus Hagman KD Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda på vilket sätt staten ska prioritera mellan de svenska hamnarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-19

Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 72 kB)

Utökade möjligheter till distansutmätning

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:68 av Hampus Hagman KD Utökade möjligheter till distansutmätning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket för distansutmätning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har Kronofogden en jourverksamhet,

2019-09-19

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)