Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1991/92:173 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

Motion 1991/92:Jo45 av Alwa Wennerlund (kds)

Dokument


Utskottsberedning: ---1991/92:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:K27 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:K27 av Åke Carnerö kds med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Informationsarbetet inför EES och eventuell EG- anslutning Sveriges förhållande till det europeiska integrationsarbetet engagerar


Utskottsberedning: --1991/92:KU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi100 av Jerzy Einhorn och Margareta Viklund (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi100 av Jerzy Einhorn m.fl. Ingen partibet. med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition En rättvis behandling av Stockholm Det förslag till nytt statsbidragssystem för landets kommuner som föreslås


Utskottsberedning: ---1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation