Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fö9 av Bengt Kindbom m.fl. (c, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö9 av Bengt Kindbom m.fl. c, kds med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I motion 1992/93:A455 har redovisats krav och förutsättningar för att stödja Karlsborgs kommun i samband med att flygflottiljen


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi104 av Ingvar Svensson och Margareta Viklund (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi104 av Ingvar Svensson och Margareta Viklund kds med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Haninge är en av de kommuner som byggde mest inom det s k miljonprogrammet. På senare tid är Haninge


Utskottsberedning: -1992/93:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi103 av Roland Lében (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi103 av Roland Lében kds med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I motion A249 hemställde undertecknad att riksdagen skulle besluta om förändringar i reglerna för starta-eget- bidrag så att


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation