Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo15 av Dan Ericsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo15 av Dan Ericsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Inledning I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen, naturresurslagen samt naturvårdslagen i syfte att stärka och utveckla planeringsinstrumentets


Utskottsberedning: -----1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan

Motion 1994/95:K24 av Inger Davidson och Fanny Rizell (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:K24 av Inger Davidson och Fanny Rizell kds med anledning av prop. 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan Alla kyrkor och samfund ska ha full frihet att bestämma över sina egna angelägenheter. Utifrån ett religionsfrihetsperspektiv är detta en förutsättning för en väl fungerande


Utskottsberedning: --1995/96:KU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals

Motion 1994/95:L50 av Michael Stjernström och Chatrine Pålsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:L50 av Michael Stjernström och Chatrine Pålsson kds med anledning av prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals Konventionen om barnets rättigheter från år 1989 stadgar i artikel 12 att ett barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Detta borde inte minst gälla


Utskottsberedning: ---1995/96:LU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation