Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub36 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub36 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Högskolan präglas idag i viss mån av stela strukturer som förhindrar att kvalificerade lärare motiveras och vidareutvecklas i tillräcklig grad. Vetenskapliga meriter


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996 Den svenska krigsmaterielexporten är begränsad av lagen om krigsmateriel samt av de riktlinjer som regeringen anger för export av krigsmateriel och alla former av


Utskottsberedning: -----1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T89 av Michael Stjernström (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:T89 av Michael Stjernström kd med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg I propositionen föreslår regeringen en förändring i Dennisöverenskommelsens vägdel i riktning mot en långsiktigt hållbar trafiklösning för Stockholmsregionen.


Utskottsberedning: -1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation