Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige

Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att värna akademins autonomi och tillkännager

2021-01-15

Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 112 kB) Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 144 kB)

med anledning av Regeringens skrivelse 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet medmålsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av Regeringens skrivelse 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet medmålsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2021-01-15

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten till husrannsakan på distans och tillkännager

2021-01-15

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)