Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Framtidsutsikterna för Sveriges bönder

Interpellation 2021/22:81 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2021/22:81 Framtidsutsikterna för Sveriges bönder av Magnus Oscarsson KD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig Co, Swedbank och Sparbankerna. Undersökningen har sedan 1987 visat lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Nu i oktober

Inlämnad: 2021-10-26 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2021/22:81 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 94 kB)

Tillfälliga moduler

Skriftlig fråga 2021/22:268 av Larry Söder (KD)

Fråga 2021/22:268 Tillfälliga moduler av Larry Söder KD till Statsrådet Märta Stenevi MP Nyligen beslutade regeringen att skicka ett förslag om en mer förutsägbar byggprocess på lagrådsremiss. En byggfirma ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag för projektering. Syftet är att tydliggöra de krav som

Inlämnad: 2021-10-26 Svarsdatum: 2021-11-03 Besvarare: Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Skriftlig fråga 2021/22:268 av Larry Söder (KD) (pdf, 88 kB)

Biträdande lektorer

Skriftlig fråga 2021/22:267 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2021/22:267 Biträdande lektorer av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Att unga forskare ges de nödvändiga förutsättningar och trygga anställningsformer som krävs för att utvecklas till framstående forskare är centralt för Sveriges konkurrenskraft och utveckling som kunskapsnation. Vikten av att

Inlämnad: 2021-10-26 Svarsdatum: 2021-11-03 Besvarare: Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Skriftlig fråga 2021/22:267 av Pia Steensland (KD) (pdf, 86 kB)