Amanda Lind (MP)

Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister

Parti Miljöpartiet
Titel Leg. psykolog.
Född år 1980

Aktuella uppdrag

  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister

  • Miljöpartiet

  • Partisekreterare 2016-05-14 – 2019-01-21
  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister 2019-01-21 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Kultur- och demokratiminister, Kulturdepartementet 090121-.
 • Utbildning

  Naturvetenskapliga programmet, Midskogsskolan, Luleå, slutår 99. Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Stockholm slutår 00. Psykologprogrammet, Umeå universitet, slutår 09.
 • Anställningar

  Vik. lärare, elevassistent, lokalvårdare, kafébiträde 00-01. Leg. psykolog/PTP-psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Västernorrland 09-11. Partisekreterare, Miljöpartiet 16-19.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Umeå 02-04. Kommunfullmäktig, Härnösand 08-10. Ledamot, samhällsnämnden, Härnösands kommun 08-10 och ordförande 11-14. Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Härnösand 14-16. Vice ordförande, Kulturforum Västernorrland 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Samtalsledare, Rädda Barnen 02-03. Sammankallande, Miljöpartiet Umeå 03-04. Språkrör, Miljöpartiet Härnösand 10-16. Distriktsordförande, Miljöpartiet Västernorrland 12-16. Ledamot, Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté 15-16. Ledamot, SKL:s beredning för kultur- och fritidsfrågor 15-16. Ledamot, Folkbildningsrådets representantskap 15-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 3 december 2020 Frågestund
Debatt om förslag 2020/21:KrU1 3 december 2020 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Interpellationsdebatt 2020/21:139 av Aron Emilsson (SD) 24 november 2020 Identitetspolitik och diskriminering
Interpellationsdebatt 2020/21:130 av Angelika Bengtsson (SD) 24 november 2020 Dansbandens överlevnad

De ideella föreningarnas situation

Svar på skriftlig fråga 2020/21:707 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:707 av Stina Larsson C De ideella föreningarnas situation Stina Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att landets idrottsföreningar överlever pandemin. Jag vill tacka för frågan och för det engagemang för en stark idrottsrörelse som frågeställaren uppvisar. Idrottsrörelsens

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Stina Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:707 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Landskrona och lokaliseringen av Sveriges förintelsemuseum

Svar på skriftlig fråga 2020/21:689 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:689 av Mats Sander M Landskrona och lokaliseringen av Sveriges Förintelsemuseum Mats Sander har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lämnar Landskrona som förslag till lokalisering av Sveriges Förintelsemuseum. Inrättandet av ett museum om Förintelsen är en politiskt prioriterad fråga.

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Mats Sander (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:689 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Kulturarvsbrott

Svar på skriftlig fråga 2020/21:649 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:649 av Mattias Karlsson i Norrhult SD Kulturarvsbrott Mattias Karlsson i Norrhult har frågat justitie- och migrationsministern om ministern och regeringen är beredda att skärpa straffen för allvarliga kulturarvsbrott. Frågan har överlämnats till mig. Kulturarvsbrott är brott som rör det materiella

Svarsdatum: 2020-12-02 Frågeställare: Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:649 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se