Anders Ådahl (C)

Anders Ådahl (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Västra Götalands läns västra, plats 338
Född år 1972
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post anders.adahl[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Trafikutskottet

  • Suppleant
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Klimat, miljö och energipolitik
Allmänpolitisk debatt 19 oktober 2022 Klimat, miljö och energipolitik

Dokument:

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:2195 av Ulrika Heie m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2195 av Ulrika Heie m.fl. C Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En väl fungerande transport och IT-infrastruktur är en förutsättning för

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU1

Motion 2022/23:2195 av Ulrika Heie m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2022/23:2195 av Ulrika Heie m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Art- och habitatdirektivet

Motion 2022/23:2194 av Stina Larsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2194 av Stina Larsson m.fl. C Art- och habitatdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över den svenska implementeringen av EU:s art- och habitatdirektiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 2
Utskottsberedning: MJU

Motion 2022/23:2194 av Stina Larsson m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2022/23:2194 av Stina Larsson m.fl. (C) (pdf, 85 kB)

Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattesystemet ska ta hänsyn till klimatnytta och de geografiska förutsättningar som råder i Sverige, och detta tillkännager

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 35
Utskottsberedning: SfU SkU 2022/23:CU11 2022/23:FiU26 2022/23:FiU5 2022/23:NU8

Motion 2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 97 kB) Motion 2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 136 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.