Anders Björck (M)

Anders Björck (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel Förbundsordförande, statsråd, senare förste vice talman
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-12-31
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Förste vice talman 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2002-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1982-10-04 – 1991-09-29
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2002-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-25 – 1998-10-04
  • Europarådets svenska delegation

  • Vice ordförande 1994-10-20 – 2002-12-31
  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-10-19
  • Vice ordförande 1983-10-04 – 1991-02-12
  • Ordförande 1982-10-04 – 1983-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-12-31
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Ledamot 1979-10-01 – 1991-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 2002-09-30 – 2002-12-31
  • Ledamot 1982-10-04 – 1991-10-03
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2000-07-01 – 2002-12-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-12-31
  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Försvarsdepartementet

  • Försvarsminister 1991-10-04 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1969-. Försvarsmin. 1991- Suppleant i Allmänna beredningsutksottet 69-70, Bankoutskottet 70 samt Försvarsutskottet 71-73 och 94/95-. Ledamot av Socialförsäkringsutskotet 71-73 samt Konstitutionsutskottet 74-90/91 och 94/95-, vice ordförande 82/83-90/91. Suppleant i Europarådets svenska delegation 76/77-79/80, Valberedningen 79/80-81/82, Talmanskonferensen 82/83-90/91 samt Utrikesnämnden 84/85 och 94/95-. Ledamot av JO-delegationen 74-75/76 och 79/80-90/91, vice ordförande 82/83-90/91, Europarådets svenska delegation 77/78-91/92 och 94/95-, ordförande 82/83, vice ordförande 83/84-91/92 och 94/95-, Krigsdelegationen 79/80-90/91 och 93/94-, Valberedningen 82/83-90/91 och Talmanskonferensen 94/95-, vice ordförande 94/95-. Vice president i Europarådets parlamentariska församling 80-81, 84-85 och 88-89, president 89-91. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 86-90, vice ordförande 86-90. Ledamot av Riksdagens ADB-kommitté 83-86. 1:e vice talman 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91 och 94/95-, 3:e vice ordförande 85/86-90/91 och 94/95-.
 • Bostadsort

  Nässjö, senare Bashult
 • Utbildning

  Realexamen 62. Studentexamen 66. Studier vid Stockholms universitet. Förbundsordförande i Högerns ungdomsförbund/Moderata ungdomsförbundet (HUF/MUF) 66-71. Anställd vid Svenska Tändsticks AB/Swedish Match 71-89. Statsråd och chef för försvarsdepartementet 4.10.1991-3.10.1994.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Bokförlaget Medborgarskolan AB 66-71, Gotabankens region Östra Sverige 76-91 och International Foundation of Airline Passengers Associations, ordförande 86-89, AB Vin- och spritcentralen/Vin & Sprit AB 00-, - Ledamot av styrelsen för Sveriges elevers centralorganisation, 2:e vice ordförande 65-66. 1:e vice ordförande i Sveriges Ungdomsorganisationers landsråd 66-67. - Ledamot av styrelsen för Konservativ Skolungdom, ordförande 63-65, Högerns ungdomsförbund/Moderata ungdomsförbundet, ordförande 66-71, ledamot av arbetsutskottet 65-71, Nordiska ungkonservativa unionen, president 68-70, Jönköpings länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-, 1:e vice ordförande 79-90, ordförande 90-, och Conservative and Christian Democratic Youth Community of Europe, vice president 70-72 Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 66-71 och 81-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för försvarets materielverk 78-85, Sveriges Television AB 78-91 och Sveriges Radio AB 79-91. Ledamot av presstödsnämnden 79-91, offentliga sektorns särskilda nämnd 86-91, vice ordförande 86-91, exportkontrollrådet 96-, försvarets underrättelsenämnd 96-, ordförande 96-. - Ledamot av trafikbullerutredningen 69-76, nationalkommittén för FN:s 25-årsjubileum 69-70, radioutredningen 74-77, rättighetsskyddsutredningen 77-78, videogramutredningen 77-81, informationsteknologiutredningen 78-81, grundlagskommittén 80-81, massmediekommittén 82-84, folkstyrelsekommittén 84-87, dagstidningskommittén 85-88, mediekoncentrationskommittén 98-99, 1999 års författningsutredning 99-02 och nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99. Ledamot av referensgruppen till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84.
 • Litteratur

  Oövervinneliga tankar i urval. Konservativ citatsamling (1968, tillsammans med A Arfwedson), Moderat samhällssyn. Analys och perspektiv (1969, tillsammans med A Arfwedson och H Sandebring) samt Ett balanserat försvar (1974).
 • Föräldrar

  Lagerchefen Arne Ture Axel Björck och Anna Maria Linnéa Svensson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av förs. 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar

Motion 2002/03:Fi1 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi1 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar 1 Sammanfattning Riksdagens revisorers granskning av styr- och finansieringsformerna som statsmakterna beslutat om för försvaret


Utskottsberedning: 2002/03:FiU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Rätten att utfärda doktorsexamina för Högskolan i Jönköping

Motion 2002/03:Ub334 av Maria Larsson m.fl. (kd, s, m, fp, v, c)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub334 av Maria Larsson m.fl. kd, s, m, fp, v, c Rätten att utfärda doktorsexamina för Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilldelning av rätten att utfärda doktorsexamina inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.


Utskottsberedning: 2002/03:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Kunskap som mänsklig hävstång

Motion 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. m Kunskap som mänsklig hävstång 1 Sammanfattning Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer såväl för den enskilde individens utveckling som för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill inleda ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningen i vårt land. Det


Utskottsberedning: 2002/03:UbU1 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.