Anders G Högmark (M)

Anders G Högmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Kronobergs län
Titel civilekonom
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-10

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Ledamot 1979-10-01 – 1985-09-29
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-01-14
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-10

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Auppleant i Skatteutskottet 79/80, Arbetsmarknadsutskottet 79/80 och 85/86-87/88, Utbildningsutskottet 85/86-87/88 och Jordbruksutskottet 94/95-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och 88/89-93/94 samt Justitieutskottet 94/95-. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-87/88. Ledamot av Riksdagens revisorer 88/89-, 1:e vice ordförande 94/95-. Ledamot med uppgift att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88.
 • Bostadsort

  Växjö
 • Utbildning

  Civilekonom vid Lunds universitet 70. Konsult vid utvecklingsfonden i Kronobergs län 71-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Kronobergs länsförbund av Moderata samlingspartiet, 1:e vice ordförande 80-83, ordförande 83-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Kronobergs län 74-, Statistiska centralbyrån 80-87 och Domstolsverket 99-. Ledamot av offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd 77-80 och 83-86 och regionalpolitiska rådet 86-90. - Ledamot av kulturskattekommittén 79-84, statistikutredningen 80-84, kommittén om det regionalpolitiska stödet till näringslivet 82-84, 1987 års regionalpolitiska kommitté 87-89, regionberedningen 92-94, advokatkommittén 97-99, nämndemannakommittén 01-02 samt utredningen om tillsynen över polis- och åklagarväsendena 01-. Expert i kommittén angående verksamheten inom statens industriverks enhet för företagsutveckling 78.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Kronobergs läns landsting 70-88. Ledamot av förvaltningsutskottet, 2:e vice ordförande 77-88. Ledamot av personalnämnden 71-76. Ledamot av styrelsen för Växjö flygplats AB 74-, ordförande 86-, och Länstrafiken Kronobergs län 79-88. Ledamot av Svenska Landstingsförbundets förhandlingsdelegation 76-86, vice ordförande 83-86. Ledamot av styrelsen för landstingens inköpscentral 80-89, vice ordförande 86-89.
 • Föräldrar

  Tandläkaren Gösta Martin Albert Högmark och Gunvor Eleonore Ljungström

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

Motion 2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:190. Flygets betydelse för tillväxt och sysselsättning Sverige är ett geografiskt stort, men samtidigt glest befolkat, land. Vår industri och tjänstesektor är även i förhållande till andra välutvecklade länder mycket exportberoende. Genom Sveriges lokalisering


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m) (doc, 42 kB) Motion 2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m) (pdf, 135 kB)

med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

Motion 2005/06:MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en parlamentarisk utredning som grund för klimatpolitiken efter kontrollstationen 2008. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens koppling till klimatpolitiken.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) (pdf, 180 kB)

med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att ge flyget förutsättningar att skapa tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygets sociala betydelse, inte minst för att uppnå målsättningen om en jämställd


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m) (pdf, 161 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.