Andreas Carlgren (C)

Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1958

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2011-09-30 – 2011-09-30
  • Ledig 2010-10-04 – 2011-09-29
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1996-02-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-02-05
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1996-02-19
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

  • Miljöminister 2006-10-06 – 2006-12-31
  • Miljödepartementet

  • Miljöminister 2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern
Interpellationsdebatt 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP) 14 juni 2011 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern
Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljöbalkens ändamålsenlighet
Interpellationsdebatt 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S) 14 juni 2011 Miljöbalkens ändamålsenlighet
Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av biologisk mångfald i skogen
Interpellationsdebatt 2010/11:399 av Romson, Åsa (MP) 14 juni 2011 Skydd av biologisk mångfald i skogen
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 9 juni 2011 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet
Interpellationsdebatt 2010/11:275 av Bucht, Sven-Erik (S) 12 april 2011 Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet
Stillbild från Interpellationsdebatt: Bullerproblematik i Linköping
Interpellationsdebatt 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S) 12 april 2011 Bullerproblematik i Linköping

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m.

Motion 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Centerpartiet anser att diskussionen om skolstartsåldern ska utgå från vad som är bäst för barnen och deras utveckling. Ställningstaganden om hur skolan ska utformas ska grundas på barns utveckling


Utskottsberedning: -----1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslås att den företrädesrätt som landstingen idag har att anordna gymnasieutbildning inom naturbruk och omvårdnad tas bort. Idag finns 50 naturbruksskolor


Utskottsberedning: -1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

Motion 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Centerpartiet medverkar i regeringsställning till att införa stöd och service till vissa funktionshindrade prop 1992/93:159s k personlig assistans. Reformen är mycket positiv och har


Utskottsberedning: -------1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.