Andreas Carlgren (C)

Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1958

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2011-09-30 – 2011-09-30
  • Ledig 2010-10-04 – 2011-09-29
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1996-02-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-02-05
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1996-02-19
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

  • Miljöminister 2006-10-06 – 2006-12-31
  • Miljödepartementet

  • Miljöminister 2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern
Interpellationsdebatt 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP) 14 juni 2011 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern
Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljöbalkens ändamålsenlighet
Interpellationsdebatt 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S) 14 juni 2011 Miljöbalkens ändamålsenlighet
Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av biologisk mångfald i skogen
Interpellationsdebatt 2010/11:399 av Romson, Åsa (MP) 14 juni 2011 Skydd av biologisk mångfald i skogen
Stillbild från Interpellationsdebatt: Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet
Interpellationsdebatt 2010/11:275 av Bucht, Sven-Erik (S) 12 april 2011 Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet
Stillbild från Interpellationsdebatt: Bullerproblematik i Linköping
Interpellationsdebatt 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S) 12 april 2011 Bullerproblematik i Linköping
Stillbild från Interpellationsdebatt: Kärnkraftsbolagens betalningsansvar
Interpellationsdebatt 2010/11:276 av Johansson, Ann-Kristine (S) 12 april 2011 Kärnkraftsbolagens betalningsansvar

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället


Utskottsberedning: ----------1997/98:UbU20

med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

Motion 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo14 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Centerpartiet presenterade hösten 1997 en omfattande partimotion om bostadspolitiken. Skatterna på boendet måste sänkas och skatteuttaget måste bli mer rättvist. Neutralitet mellan de


Utskottsberedning: ---------------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Motion 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 1 Inledning Centerpartiets utbildningspolitik tar sin utgångspunkt i ett humanistiskt bildningsideal genom bildning växer människan till


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.