Anita Jönsson (S)

Anita Jönsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Skåne läns södra
Titel lågstadielärare
Född år 1947

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-10-05 – 2006-10-02
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2003-10-03 – 2004-03-31
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-10-07 – 2003-11-20
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1989-05-12 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-05-12
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2002-11-14 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida


Utskottsberedning: ----1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.

Motion 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. Inledning Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och goda betingelser för näringslivet.


Utskottsberedning: ------------1992/93:TU30
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

Motion 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Målet för trafiksäkerhetsarbetet måste vara att alla kan färdas säkert på vägarna. Det gäller samtliga trafikantgrupper, såväl barn och gamla, fotgängare och cyklister, som


Utskottsberedning: --------------1992/93:TU29 1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.