Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 –
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ålfiskeförbud

Svar på skriftlig fråga 2021/22:625 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2021/ 03038 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:625 av Maria Malmer Stenergard M Ålfiskeförbud Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag och regeringen har agerat för att säkerställa att det småskalig hållbara ålfisket i Östersjön ska kunna fortleva. Regeringens övergripande

Svarsdatum: 2021-12-29 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:625 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 68 kB)

Djurskyddskontroller av försöksdjur

Svar på skriftlig fråga 2021/22:623 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2021/03035 Näringsdepartementet Landsbygds ministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:623 av Yasmine Eriksson SD Djurskyddskontroller av försöksdjur Yasmine Eriksson har frågat mig på vilka sätt jag kan tillse att djurskyddskontroller av försöksdjur sker i den utsträckning de ska utföras, och hur jag avser att

Svarsdatum: 2021-12-29 Frågeställare: Yasmine Eriksson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:623 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 67 kB)

Bevarad integritet för matförgiftade restaurangbesökare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:582 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2021/03025 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:582 av Marléne Lund Kopparklint M Bevarad integritet för matförgiftade restaurangbesökare Marléne Lund Kopparklint har frågat socialminister Lena Hallengren hur ministern ämnar verka så att privatpersoners och patienters integritet

Svarsdatum: 2021-12-28 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:582 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se