Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 – 2022-02-22
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Modern växtförädling

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1693 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:1693 av Betty Malmberg M Modern växtförädling Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta inför ordförandeskapet så att växtförädling i EU framdeles ska kunna omfatta även nya tekniker såsom gensaxen CRISPR/Cas 9. Europeiska kommissionen har påbörjat arbetet med en översyn av

Svarsdatum: 2022-06-15 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1693 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 68 kB)

Smuggling och oredovisad försäljning av hundar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1691 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

2022-06-15 N2022/01387 N2022/01370 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2021/22:1690 och 2021/22:1691 Smuggling och oredovisad försäljning av hundar av Yasmine Eriksson SD Yasmine Eriksson har frågat mig när och hur jag avser att möjliggöra för veterinärer att kunna upprätta en

Svarsdatum: 2022-06-15 Frågeställare: Yasmine Eriksson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1691 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 69 kB)

Smuggling och oredovisad försäljning av hundar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1690 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

2022-06-15 N2022/01387 N2022/01370 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2021/22:1690 och 2021/22:1691 Smuggling och oredovisad försäljning av hundar av Yasmine Eriksson SD Yasmine Eriksson har frågat mig när och hur jag avser att möjliggöra för veterinärer att kunna upprätta en

Svarsdatum: 2022-06-15 Frågeställare: Yasmine Eriksson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1690 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.