Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 – 2022-02-22
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Skydd av sillbestånd

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1411 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/00877 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1411 av Betty Malmberg M Skydd av sillbestånd Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta med anledning av Havs- och vattenmyndighetens rapport Redovisning av regeringsuppdrag att utreda hur fiskeregleringar

Svarsdatum: 2022-04-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1411 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 67 kB)

Problemen för Sveriges lantbrukare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1374 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/00811 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1374 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Problemen för Sveriges lantbrukare Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta situationen för Sveriges lantbrukare. Vi har nu den

Svarsdatum: 2022-04-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1374 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 67 kB)

Risker för ökad smittspridning av rabies och andra farliga smittor

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1369 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

2022-04-06 N2022/00810 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1369 av Alexandra Anstrell M Risker för ökad smittspridning av rabies och andra farliga smittor Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag avser säkerställa att vi inte får en oönskad ökad smittspridning av rabies och

Svarsdatum: 2022-04-06 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1369 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.