Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 – 2022-02-22
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Tillkännagivandet gällande Renmarkskommitténs direktiv

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1535 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:1535 av Kjell-Arne Ottosson KD Tillkännagivandet gällande Renmarkskommitténs direktiv Kjell-Arne Ottosson har frågat mig om jag och regeringen kommer att ändra i utkastet till tilläggsdirektiv så att det svarar upp mot beslutet i tillkännagivandet. Detta är komplexa frågor med svåra avvägningar och

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1535 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 69 kB)

Definitioner av djurförsök

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1426 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2022/23:1425 Definitioner av djurförsök och fråga 2022/23:1426 Definitioner av djurförsök, båda av Staffan Eklöf SD Staffan Eklöf har frågat mig vad jag tänker göra åt problemet att den svenska djurskyddslagen har en annan definition av djurförsök än EU-direktivet. Staffan Eklöf har även frågat utbildningsministern

Svarsdatum: 2022-04-13 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1426 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 70 kB)

Definitioner av djurförsök

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1425 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2022/23:1425 Definitioner av djurförsök och fråga 2022/23:1426 Definitioner av djurförsök, båda av Staffan Eklöf SD Staffan Eklöf har frågat mig vad jag tänker göra åt problemet att den svenska djurskyddslagen har en annan definition av djurförsök än EU-direktivet. Staffan Eklöf har även frågat utbildningsministern

Svarsdatum: 2022-04-13 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1425 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 70 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.