Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 – 2022-02-22
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Åtgärder för hästnäringen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1750 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/01478 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1750 av Alexandra Anstrell M Åtgärder för hästnäringen Alexandra Anstrell har frågat om statsrådet Anders Ygeman vill ta initiativ till förslag som kan hjälpa hästnäringen under den pågående krisen och som även skapar bättre förutsättningar

Svarsdatum: 2022-06-29 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1750 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 69 kB)

Labbodlat kött

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1698 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/01412 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1698 av Markus Wiechel SD Labbodlat kött Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att möjliggöra för en framtida svensk produktion av dessa köttprodukter eller på annat sätt snabba på processen

Svarsdatum: 2022-06-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1698 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 66 kB)

Yrkesfiskets möjligheter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1696 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/01397 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1696 av Roland Utbult KD Yrkesfiskets möjligheter Roland Utbult har frågat mig på vilket sätt jag vill se över reglerna så att yrkesfiskets möjligheter till fångst harmoniseras med EU:s fastställda kvoter. Jag vill inleda med

Svarsdatum: 2022-06-15 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1696 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.