Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jämtlands län, plats 78
Född år 1964

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2021-11-30 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2021-11-30
  • Trafikutskottet

  • Tredje vice ordförande 2019-03-07 – 2020-09-03
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-03-07
  • Näringsutskottet

  • Vice ordförande 2020-09-10 – 2021-11-30
  • Ledamot 2020-09-03 – 2020-09-09
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Ledamot 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-04-27
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2021-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2018-10-09 –
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-10-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2021-11-30 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15-19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15-19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15-17.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Åre 02-18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02-06 och 2:e vice ordförande 06-14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03-05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05-06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10-14.
 • Föräldrar

  Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12-.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 17-18. Ledamot trafikutskottet 18-19 och 3:e vice ordförande 19-. Suppleant näringsutskottet 14-17 och kulturutskottet 14-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Utflyttning av trålgränsen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:734 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

N2022/00056 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:734 av Elin Segerlind V Utflyttning av trålgränsen Elin Segerlind har frågat mig när jag bedömer att en utflyttning av trålgränsen samt övriga beslutade åtgärder i miljö- och jordbruksutskottets betänkande kommer att kunna genomföras,

Svarsdatum: 2022-01-19 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:734 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 67 kB)

Ökade kostnader för lantbruket

Svar på skriftlig fråga 2021/22:715 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:715 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ökade kostnader för jordbruket Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av de eskalerande kostnaderna för att det svenska lantbruket ska överleva, utvecklas och ställa om. I linje med den svenska livsmedelsstrategin

Svarsdatum: 2022-01-19 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:715 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 70 kB)

Sälbestånd i Skåne som skadar fiskbeståndet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:714 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:710 av Alexandra Anstrell M Handelstillstånd för sälprodukter och fråga 2021/22:714 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Sälbestånd i Skåne som skadar fiskbeståndet Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att följa riksdagens beslut om att driva frågan om att få ett handelstillstånd i EU för

Svarsdatum: 2022-01-19 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:714 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se