Annelie Enochson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Göteborgs kommun
Titel Arkitekt
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2000-02-01 – 2014-09-29
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Suppleant 2000-02-01 – 2000-10-18
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2004-12-01 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-06-09 – 2002-09-30
  • Ledamot 2000-06-09 – 2002-09-29
  • Suppleant 2000-02-02 – 2000-06-08
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-10
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 2006-10-17 – 2014-09-29
  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-16

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor
Debatt om förslag 2010/11:TU21 28 april 2011 Cykelfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2010/11:TU18 13 april 2011 Trafiksäkerhet
Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfart
Debatt om förslag 2010/11:TU16 7 april 2011 Sjöfart
Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Debatt om förslag 2010/11:TU13 7 april 2011 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Alkolås efter rattfylleri
Debatt om förslag 2010/11:TU7 8 december 2010 Alkolås efter rattfylleri

Dokument:

tomträtt

Skriftlig fråga 2003/04:1393 av Enochson, Annelie (kd)

den 30 juni Fråga 2003/04:1393 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om tomträtt I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bland annat en motion i riksdagen 1994/95:Bo408 har regeringen därefter

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

Motion 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:169 i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition Regeringen föreslår i föreliggande


Utskottsberedning: 2004/05:SkU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Under det gångna året har den statliga bolagssfären fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,


Utskottsberedning: 2004/05:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.